กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 170,178.98245,000.00-44.0 %0.05,367.18935.0082.6 %5.0
รวม 170,179 245,000 -43.97 % 5,367 935 82.58 %