กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 184,203.94245,000.00-33.0 %0.06,377.09935.0085.3 %5.0
รวม 184,204 245,000 -33.00 % 6,377 935 85.34 %