สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 120,186.47115,625.003.8 %1.56,164.481,571.3074.5 %5.0
รวม 120,186 115,625 3.80 % 6,164 1,571 74.51 %