กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ462,483.7536,000.0092.2 %5.05,242.11614.0088.3 %5.0
รวม 462,484 36,000 92.22 % 5,242 614 88.29 %