กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา579,340.00483,668.0016.5 %5.05,454.721,061.6780.5 %5.0
รวม 579,340 483,668 16.51 % 5,455 1,062 80.54 %