กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว182,335.59105,241.0042.3 %5.06,486.525,531.5614.7 %5.0
รวม 182,336 105,241 42.28 % 6,487 5,532 14.72 %