สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์139,503.47107,600.0022.9 %5.07,368.243,639.8750.6 %5.0
สป.พม. สสว 24,337.165,271.00-21.5 %0.0589.50499.9115.2 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,273.0612,060.0015.5 %5.04,373.681,426.0267.4 %5.0
รวม 158,114 124,931 20.99 % 12,331 5,566 54.86 %