กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ187,898.53161,400.0014.1 %5.08,331.263,044.7663.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,989.002,201.0080.0 %5.0885.18775.0712.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,239.312,715.6016.2 %5.0778.59674.2113.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง4,129.983,216.5022.1 %5.08,159.36760.0090.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,966.581,389.0053.2 %5.0493.54508.23-3.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,414.624,057.458.1 %4.0916.37399.5256.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,463.681,509.4066.2 %5.01,188.41337.9671.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,716.414,651.00-25.1 %0.0803.16378.9352.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,303.692,261.0031.6 %5.0691.37328.4952.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,170.915,487.00-73.0 %0.0379.14744.69-96.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,757.781,472.0060.8 %5.0526.15640.03-21.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,273.643,033.287.3 %3.5530.46718.20-35.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,274.753,425.0052.9 %5.0772.15589.0023.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,389.952,413.0028.8 %5.0635.50922.36-45.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,044.273,444.00-13.1 %0.0659.00933.14-41.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,120.684,121.00-32.1 %0.0782.771,199.83-53.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,075.782,459.0039.7 %5.0868.02483.5544.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,230.803,501.2617.2 %5.0749.79485.5335.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,839.392,350.0038.8 %5.0871.74417.0552.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,359.332,906.7213.5 %5.01,332.80521.5860.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,445.158,853.90-157.0 %0.0953.56750.5021.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,019.382,278.0024.6 %5.0562.79695.40-23.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,951.902,139.0027.5 %5.0627.71470.1525.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,130.213,531.00-12.8 %0.0433.85414.354.5 %2.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,978.40660.0077.8 %5.0906.151,148.93-26.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,588.163,400.005.2 %2.5818.041,130.00-38.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,126.952,701.0013.6 %5.0704.211,356.48-92.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,644.883,794.00-4.1 %0.0751.43295.1160.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,118.1940.0098.7 %5.0517.4888.7282.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,684.784,729.00-28.3 %0.0790.91324.0059.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,512.2959,760.00-602.0 %0.0901.071,165.00-29.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,689.782,706.0026.7 %5.0667.90636.904.6 %2.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,067.51500.0087.7 %5.0586.57308.0747.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,648.034,850.00-4.3 %0.0820.33561.0431.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,936.544,192.0015.1 %5.0673.06345.7848.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,249.412,434.0025.1 %5.0481.70221.0954.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,371.174,434.70-31.5 %0.01,178.53980.8316.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,249.711,857.0042.9 %5.0708.93490.4530.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร969.831,553.00-60.1 %0.0769.16386.6149.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์961.43954.000.8 %0.5505.56650.21-28.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์11,039.504,195.0262.0 %5.0837.221,580.00-88.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,828.342,099.0025.8 %5.0521.09380.0027.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,669.232,213.0039.7 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,221.426,729.90-108.9 %0.0612.301,091.45-78.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,232.084,142.842.1 %1.01,160.951,101.715.1 %2.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,239.762,390.1626.2 %5.0813.71550.6432.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,102.533,843.5737.0 %5.02,201.772,679.00-21.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่9,412.757,591.4719.3 %5.03,107.141,189.0061.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,352.931,969.0054.8 %5.01,091.401,170.62-7.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,290.894,216.211.7 %0.51,215.26897.4226.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,533.75583.0083.5 %5.0901.81620.2931.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,635.123,250.00-98.8 %0.0860.32679.9821.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,143.452,674.9614.9 %5.0549.08234.9757.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,398.054,145.70-22.0 %0.0876.10516.9241.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่80,256.813,971.0095.1 %5.030,754.25419.7798.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,604.661,491.0067.6 %5.01,825.511,567.6414.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,060.773,592.70-17.4 %0.0298.65410.40-37.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง4,039.631,823.0054.9 %5.01,274.91595.2053.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,204.323,807.00-18.8 %0.0601.36574.854.4 %2.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี6,583.421,914.0070.9 %5.0720.78715.860.7 %0.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,665.226,882.0049.6 %5.01,915.71280.3785.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,411.1428,282.503.8 %1.51,510.96953.8836.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,612.379,910.5636.5 %5.01,654.44560.7566.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,650.7916,785.00-7.2 %0.0874.27348.8760.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 18,455.5414,662.7820.6 %5.03,359.09808.8575.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,015.2516,186.00-34.7 %0.01,910.94833.6356.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,032.515,836.9635.4 %5.02,595.20628.3875.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,859.249,172.4242.2 %5.03,017.02600.1580.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,975.7113,299.0029.9 %5.02,701.05538.5080.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,388.925,027.0040.1 %5.03,519.55440.3987.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,718.4512,906.3543.2 %5.01,438.061,100.6023.5 %5.0
รวม 683,637 538,973 21.16 % 120,561 51,732 57.09 %