กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)304,211.19604,552.00-98.7 %0.017,429.862,808.6583.9 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด212,359.22325,994.00-53.5 %0.081,474.7722,266.8572.7 %5.0
รวม 516,570 930,546 -80.14 % 98,905 25,076 74.65 %