กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์96,014.2439,790.0058.6 %5.05,395.321,246.1576.9 %5.0
รวม 96,014 39,790 58.56 % 5,395 1,246 76.90 %