กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง375,888.50397,600.00-5.8 %0.016,910.833,708.3278.1 %5.0
รวม 375,889 397,600 -5.78 % 16,911 3,708 78.07 %