กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน216,768.19229,624.00-5.9 %0.09,835.183,781.7961.5 %5.0
รวม 216,768 229,624 -5.93 % 9,835 3,782 61.55 %