กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร410,526.3867,820.0083.5 %5.014,994.181,120.4392.5 %5.0
รวม 410,526 67,820 83.48 % 14,994 1,120 92.53 %