กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร124,858.2067,000.0046.3 %5.05,151.443,401.0134.0 %5.0
รวม 124,858 67,000 46.34 % 5,151 3,401 33.98 %