กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร620,136.56188,178.0069.7 %5.039,225.852,207.4094.4 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,031.262,983.00-46.9 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,587.88883.0044.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3869.32709.0018.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 624,625 192,753 69.14 % 39,627 2,208 94.43 %