กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ117,776.9829,801.7074.7 %5.04,935.70863.0882.5 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี24,049.4113,840.0042.5 %5.02,124.8957.9097.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์15,158.026,455.7657.4 %5.02,410.97562.8476.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง33,157.098,102.0175.6 %5.02,868.59641.4977.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค50,175.6928,578.0043.0 %5.01,656.36458.7272.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น11,954.551,598.0086.6 %5.02,417.9354.1997.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม46,838.566,492.0086.1 %5.02,536.18521.2979.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี42,784.0210,858.0074.6 %5.01,758.06873.7950.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,599.935,537.0152.3 %5.02,955.931,109.5562.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,347.899,024.8312.8 %5.01,634.34228.0086.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)70,646.567,800.0089.0 %5.04,115.52500.4787.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี33,880.3116,721.8250.6 %5.02,358.06969.5058.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต80,481.228,784.0089.1 %5.01,804.51850.3852.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 66,994.3414,490.0078.4 %5.04,080.02861.9178.9 %5.0
รวม 615,845 168,083 72.71 % 37,657 8,553 77.29 %