กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน147,537.0679,483.0046.1 %5.05,983.131,557.9174.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,802.068,389.00-199.4 %0.0924.73555.4339.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,775.302,130.00-20.0 %0.01,532.17367.6976.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,109.523,465.00-212.3 %0.03,001.18672.1877.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,380.373,271.50-137.0 %0.01,812.72348.7980.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,371.001,754.00-27.9 %0.02,014.01666.3266.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,181.954,247.50-259.4 %0.02,262.45633.3572.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี880.111,604.00-82.2 %0.01,719.39480.8272.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา894.872,618.00-192.6 %0.01,587.73455.2671.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,635.273,833.84-134.4 %0.01,853.641,156.2637.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,102.381,989.00-80.4 %0.01,095.11524.5752.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,208.962,756.00-128.0 %0.02,435.56294.5287.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,703.611,189.0030.2 %5.01,698.55425.2475.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,689.371,306.0022.7 %5.02,536.55350.3586.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่11,130.171,919.8082.8 %5.03,270.24695.9878.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,291.241,823.00-41.2 %0.01,533.12558.6063.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด752.581,552.50-106.3 %0.01,158.81196.4783.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,567.751,765.00-12.6 %0.02,763.01649.7276.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก985.401,108.00-12.4 %0.01,042.66376.7863.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม943.741,280.00-35.6 %0.01,044.05290.0372.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม875.302,485.00-183.9 %0.01,613.22535.8066.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,879.722,096.00-11.5 %0.03,105.10757.1575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,339.862,629.00-96.2 %0.02,164.20791.8363.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,207.823,668.00-203.7 %0.02,144.85290.0486.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,098.402,824.00-157.1 %0.0663.30395.1540.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,205.074,515.00-274.7 %0.01,469.57724.1950.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,309.218.6599.3 %5.02,321.58603.0374.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,185.722,639.00-122.6 %0.01,435.27738.1948.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,303.901,033.8020.7 %5.02,206.58298.3086.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,581.782,940.80-85.9 %0.01,175.17537.0054.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์934.111,068.00-14.3 %0.01,730.00701.1359.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,160.291,781.00-53.5 %0.01,507.33716.1752.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,234.062,958.70-139.8 %0.0978.76974.450.4 %0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา994.07881.0011.4 %5.01,289.25472.3563.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,652.872,206.80-33.5 %0.01,770.31562.5468.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,197.262,389.00-99.5 %0.01,980.38434.8578.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง2,838.083,545.00-24.9 %0.01,294.04416.3267.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,032.073,020.40-192.7 %0.01,474.40509.4265.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,143.622,517.50-120.1 %0.02,250.86815.4963.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,002.833,491.00-248.1 %0.01,709.16387.0877.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์2,057.512,458.70-19.5 %0.02,444.69406.0883.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,126.092,548.00-126.3 %0.01,762.31443.1274.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,496.103,584.00-139.6 %0.0552.67391.3229.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม842.861,667.00-97.8 %0.01,580.90354.0277.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร837.025,570.00-565.5 %0.01,435.25476.2266.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,258.41673.0046.5 %5.02,434.731,038.5557.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,171.521,853.00-58.2 %0.01,415.93335.2476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,209.271,191.601.5 %0.51,472.85451.6069.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,308.702,321.00-77.4 %0.02,083.50370.6582.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,030.185.9299.4 %5.01,260.82410.2967.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,252.032,903.20-131.9 %0.01,303.61646.9650.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,451.974,444.00-206.1 %0.01,708.25221.7987.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,107.282,757.60-149.0 %0.01,716.43498.2171.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,529.092,563.00-67.6 %0.02,426.96715.6270.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,536.133,037.60-97.7 %0.01,492.29297.6580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย893.602,003.50-124.2 %0.02,305.33675.2570.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,367.621,448.00-5.9 %0.02,042.63452.9577.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,163.531,548.36-33.1 %0.02,122.87433.8179.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,170.934,718.50-303.0 %0.01,892.02499.0073.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,798.844,002.00-122.5 %0.01,110.40365.7567.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,746.904,696.00-168.8 %0.0831.98417.8649.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,008.29515.7048.9 %5.0474.41465.561.9 %0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร19,621.103,698.0081.2 %5.0915.27458.8349.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,389.042,039.70-46.8 %0.01,845.75726.6160.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,879.642,388.00-27.0 %0.01,322.82484.5063.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,058.181,960.50-85.3 %0.0647.09304.8652.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,105.573,122.00-182.4 %0.01,765.39473.6273.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,295.97640.0050.6 %5.01,604.45691.4656.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,600.344,705.90-194.1 %0.02,467.50635.9774.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,101.701,287.00-16.8 %0.01,950.19682.6365.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,468.413,639.36-147.8 %0.0848.77483.4743.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู754.33107.1785.8 %5.01,351.13433.9967.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,133.332,138.10-88.7 %0.0818.81562.9431.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,034.022,253.30-117.9 %0.01,232.64309.4174.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,059.083,137.70-196.3 %0.02,345.39714.1969.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์710.863,980.87-460.0 %0.01,974.211,363.3530.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,008.341,922.40-90.6 %0.01,864.55744.5660.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,826.501,827.00-0.0 %0.02,729.261,044.8761.7 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,276.9013,908.92-225.2 %0.02,100.26597.2571.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,714.294,993.92-34.5 %0.02,773.57690.3275.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,263.3116,504.00-46.5 %0.01,516.451,159.9023.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,341.987,595.00-224.3 %0.01,867.99662.5564.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,425.309,373.00-286.5 %0.02,454.63583.2576.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,820.278,080.01-111.5 %0.02,488.34422.2883.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,210.025,701.00-158.0 %0.01,242.12285.7277.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,589.389,843.00-76.1 %0.0743.30852.79-14.7 %0.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร4,070.429,926.68-143.9 %0.01,221.95464.2962.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,235.219,363.98-50.2 %0.01,088.98721.2933.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,577.446,421.35-40.3 %0.01,539.83690.1255.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,840.418,743.07-27.8 %0.03,246.31415.2287.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง7,317.9816,530.99-125.9 %0.01,980.17927.4553.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,397.8810,394.008.8 %4.0856.06861.90-0.7 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,841.475,352.00-10.5 %0.03,153.76902.6571.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,317.4711,740.43-3.7 %0.02,380.5442,522.90-1,686.3 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,468.259,813.93-79.5 %0.01,297.091,123.1213.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,530.765,492.25-55.6 %0.01,532.96641.2558.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,391.7613,888.96-47.9 %0.02,485.57758.9569.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,153.7310,197.00-97.9 %0.0959.90451.3853.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์9,061.8412,735.11-40.5 %0.03,349.58593.9982.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,466.9417,483.56-40.2 %0.02,165.001,069.8350.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,515.3427,271.00-101.8 %0.01,157.99256.8477.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,659.039,078.00-4.8 %0.01,692.05935.0044.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,149.2413,519.29-11.3 %0.02,607.161,217.4753.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต16,569.4036,244.28-118.7 %0.01,540.461,282.0516.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด18,344.1520,095.00-9.5 %0.01,116.12312.4972.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท18,860.7740,575.00-115.1 %0.01,126.03473.9757.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,238.3921,535.56-91.6 %0.01,361.11753.3644.7 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี2,011.1010,060.37-400.2 %0.0670.07737.20-10.0 %0.0
รวม 514,189 673,999 -31.08 % 190,822 106,766 44.05 %