กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์134,152.52108,804.0018.9 %5.06,314.561,812.4271.3 %5.0
รวม 134,153 108,804 18.90 % 6,315 1,812 71.30 %