สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 153,338.13153,186.000.1 %0.56,952.4010,744.59-54.5 %0.0
รวม 153,338 153,186 0.10 % 6,952 10,745 -54.55 %