สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี652,340.13380,265.0041.7 %5.07,333.851,081.6785.3 %5.0
รวม 652,340 380,265 41.71 % 7,334 1,082 85.25 %