กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า111,959.2267,000.0040.2 %5.07,268.194,313.0040.7 %5.0
รวม 111,959 67,000 40.16 % 7,268 4,313 40.66 %