กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 557,184.50447,884.0019.6 %5.010,429.256,152.0841.0 %5.0
รวม 557,185 447,884 19.62 % 10,429 6,152 41.01 %