กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน101,227.38129,194.00-27.6 %0.05,851.81692.7088.2 %5.0
รวม 101,227 129,194 -27.63 % 5,852 693 88.16 %