กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง247,532.91390,916.00-57.9 %0.015,272.4612,708.3016.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,751.8628,112.00-104.4 %0.04,301.245,825.40-35.4 %0.0
รวม 261,285 419,028 -60.37 % 19,574 18,534 5.31 %