กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง519,388.94527,777.00-1.6 %0.016,254.2312,708.3021.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,357.3822,650.00-47.5 %0.04,310.475,825.40-35.1 %0.0
รวม 534,746 550,427 -2.93 % 20,565 18,534 9.88 %