กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท275,463.59215,670.0021.7 %5.09,053.523,617.4160.0 %5.0
รวม 275,464 215,670 21.71 % 9,054 3,617 60.04 %