กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท249,944.38215,670.0013.7 %5.09,053.523,617.4160.0 %5.0
รวม 249,944 215,670 13.71 % 9,054 3,617 60.04 %