กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์358,023.97245,363.0031.5 %5.06,345.82732.9088.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย289,442.00266,000.008.1 %4.01,206.50153.8587.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,242.612,138.0079.1 %5.032.9719.9539.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย322,843.06244,000.0024.4 %5.01,679.692,726.42-62.3 %0.0
สำนักข่าว18,295.0565,000.00-255.3 %0.05,594.53870.3884.4 %5.0
รวม 998,847 822,501 17.65 % 14,860 4,504 69.69 %