กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์0.00245,363.000.0 %0.00.00732.900.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย306,283.00244,000.0020.3 %5.01,313.600.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา10,272.440.000.0 %0.032.970.000.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย322,843.060.000.0 %0.01,679.690.000.0 %0.0
สำนักข่าว0.0065,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 306,283 244,000 0.00 % 0 0 0.00 %