กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ192,170.17169,351.3811.9 %5.06,680.383,811.2042.9 %5.0
รวม 192,170 169,351 11.87 % 6,680 3,811 42.95 %