กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 314,485.72154,735.0050.8 %5.013,155.709,404.4328.5 %5.0
รวม 314,486 154,735 50.80 % 13,156 9,404 28.51 %