กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 266,922.81154,735.0042.0 %5.013,005.629,404.4327.7 %5.0
รวม 266,923 154,735 42.03 % 13,006 9,404 27.69 %