กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 105,817.61107,509.00-1.6 %0.06,008.141,656.8072.4 %5.0
รวม 105,818 107,509 -1.60 % 6,008 1,657 72.42 %