กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 105,817.610.000.0 %0.06,008.141,656.8072.4 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,008 1,657 72.42 %