กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 123,390.70114,191.007.5 %3.56,223.880.000.0 %0.0
รวม 123,391 114,191 7.46 % 0 0 0.00 %