กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 123,390.70114,191.007.5 %3.56,223.88358.4394.2 %5.0
รวม 123,391 114,191 7.46 % 6,224 358 94.24 %