กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 410,440.66292,772.0028.7 %5.05,551.65925.5083.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,794.44949.0047.1 %5.067.9960.1711.5 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,785.35270.0084.9 %5.053.7234.2236.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,821.72756.0058.5 %5.082.936.3692.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,829.40454.0075.2 %5.093.9149.5447.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,953.76537.0081.8 %5.065.95102.64-55.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,657.29363.0078.1 %5.062.1281.78-31.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,759.49470.0073.3 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,234.51851.0031.1 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,667.211.0099.9 %5.022.3221.224.9 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,234.511,204.002.5 %1.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,076.846,000.70-95.0 %0.052.88154.44-192.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,400.29385.0084.0 %5.059.37102.33-72.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,716.43653.0062.0 %5.050.0984.18-68.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,137.46783.0063.4 %5.019.102.8585.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,846.88365.0080.2 %5.034.6351.78-49.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,781.11255.5085.7 %5.0703.0070.3490.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,871.17327.0082.5 %5.051.5494.60-83.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,732.33442.0074.5 %5.043.2751.28-18.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,737.981,194.0031.3 %5.053.7962.06-15.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,544.161.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,823.644,251.00-50.6 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,107.451,252.0040.6 %5.053.0866.14-24.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,737.98715.0058.9 %5.055.7680.94-45.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,701.58803.0052.8 %5.069.2868.611.0 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,292.20750.0067.3 %5.058.21111.92-92.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,657.041.0099.9 %5.058.6465.62-11.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,223.92181.0085.2 %5.041.8062.04-48.4 %0.0
รวม 461,567 316,986 31.32 % 7,610 2,518 66.92 %