สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,687.2574,000.0046.3 %5.07,293.20478.5093.4 %5.0
รวม 137,687 74,000 46.26 % 7,293 479 93.44 %