สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน96,075.9740,434.3357.9 %5.05,223.35203.5196.1 %5.0
รวม 96,076 40,434 57.91 % 5,223 204 96.10 %