กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ84,615.0728,609.0066.2 %5.05,276.50367.7793.0 %5.0
รวม 84,615 28,609 66.19 % 5,277 368 93.03 %