กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน93,986.0025,252.0073.1 %5.05,548.521,562.4071.8 %5.0
รวม 93,986 25,252 73.13 % 5,549 1,562 71.84 %