สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน97,667.9252,000.0046.8 %5.05,551.65656.6388.2 %5.0
รวม 97,668 52,000 46.76 % 5,552 657 88.17 %