สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์182,919.3194,263.9448.5 %5.05,511.001,122.2679.6 %5.0
รวม 182,919 94,264 48.47 % 5,511 1,122 79.64 %