กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ229,218.36173,513.0224.3 %5.06,705.391,775.9473.5 %5.0
รวม 229,218 173,513 24.30 % 6,705 1,776 73.51 %