กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน155,132.09139,652.1310.0 %5.06,977.413,245.0053.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,403.05642.0073.3 %5.0927.50888.164.2 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,532.62543.0078.6 %5.0680.54824.24-21.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,385.061,032.0056.7 %5.0732.661,002.35-36.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,273.81448.0080.3 %5.0719.44471.0534.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,669.401,290.6051.7 %5.0842.991,741.83-106.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,325.02428.0081.6 %5.0587.111,129.37-92.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,214.66232.0089.5 %5.0638.45456.9528.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,222.11588.0073.5 %5.0395.840.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00844.000.0 %0.00.001,427.850.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,642.082,111.5020.1 %5.0745.821,136.19-52.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 176,800 146,967 0.00 % 12,852 10,895 0.00 %