กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน155,197.58139,652.1310.0 %5.06,977.413,092.6555.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ5,484.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,365.68ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,693.495,876.0032.4 %5.0803.711,183.39-47.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,868.063,202.76-11.7 %0.0987.341,509.30-52.9 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ไม่ครบ5,316.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ626.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,619.161,204.5054.0 %5.0516.18435.1015.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,524.85822.0067.4 %5.0603.601,050.70-74.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,403.05642.0073.3 %5.0927.50888.164.2 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,499.88812.0067.5 %5.0710.79259.3563.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,532.62543.0078.6 %5.0680.54824.24-21.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,385.061,032.0056.7 %5.0732.661,002.35-36.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,273.81448.0080.3 %5.0719.44471.0534.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,952.84454.0084.6 %5.0692.32517.4925.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,669.401,290.6051.7 %5.0842.991,741.83-106.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,251.08139.0095.7 %5.0257.981,163.75-351.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,325.02428.0081.6 %5.0587.111,129.37-92.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,214.66232.0089.5 %5.0638.45456.9528.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบ436.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ586.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,222.11588.0073.5 %5.0395.84181.4554.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา617.86898.00-45.3 %0.0666.761,748.95-162.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,168.57844.0061.1 %5.0193.421,427.85-638.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ750.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ306.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี516.14588.50-14.0 %0.0176.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,289.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0145.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,642.082,111.5020.1 %5.0745.821,136.19-52.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบ818.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ748.60ประเมินไม่ได้0.0
รวม 205,577 161,808 0.00 % 18,680 20,220 0.00 %