กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 141,319.6785,759.6839.3 %5.05,573.54887.1384.1 %5.0
รวม 141,320 85,760 39.32 % 5,574 887 84.08 %