กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 183,891.81146,533.8120.3 %5.06,736.661,523.0377.4 %5.0
รวม 183,892 146,534 20.32 % 6,737 1,523 77.39 %