กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า210,000.63214,346.05-2.1 %0.06,749.161,666.0975.3 %5.0
รวม 210,001 214,346 -2.07 % 6,749 1,666 75.31 %