กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า243,585.77214,346.0512.0 %5.06,749.161,666.0975.3 %5.0
รวม 243,586 214,346 12.00 % 6,749 1,666 75.31 %