กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ196,950.06172,114.4112.6 %5.06,549.061,366.7979.1 %5.0
รวม 196,950 172,114 12.61 % 6,549 1,367 79.13 %