สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย360,277.94202,808.0043.7 %5.012,742.984,249.1866.7 %5.0
รวม 360,278 202,808 43.71 % 12,743 4,249 66.65 %