กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 544,207.31462,266.0015.1 %5.012,333.398,950.0027.4 %5.0
รวม 544,207 462,266 15.06 % 12,333 8,950 27.43 %