กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 219,025.95141,175.6435.5 %5.07,011.804,702.3232.9 %5.0
รวม 219,026 141,176 35.54 % 7,012 4,702 32.94 %