กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 219,025.95145,223.0033.7 %5.07,011.805,015.8028.5 %5.0
รวม 219,026 145,223 33.70 % 7,012 5,016 28.47 %