กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย228,638.41124,000.0045.8 %5.06,824.202,599.5361.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,556.1815,694.50-15.8 %0.02,015.941,914.785.0 %2.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,404.028,553.1025.0 %5.01,551.571,041.8132.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,920.4414,625.00-33.9 %0.01,565.57832.5046.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,851.657,878.0033.5 %5.01,208.43706.8041.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,138.569,133.4924.8 %5.01,265.27628.9050.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานีไม่ครบ17,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 288,509 179,884 37.65 % 14,431 7,724 46.47 %