กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 366,981.81129,534.0064.7 %5.07,630.884,422.5042.0 %5.0
รวม 366,982 129,534 64.70 % 7,631 4,423 42.04 %