กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม96,865.9024,525.0074.7 %5.05,163.941,194.2076.9 %5.0
รวม 96,866 24,525 74.68 % 5,164 1,194 76.87 %