สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม162,667.88153,848.065.4 %2.56,561.562,029.6369.1 %5.0
รวม 162,668 153,848 5.42 % 6,562 2,030 69.07 %