สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม160,214.56153,848.064.0 %2.06,561.562,029.6369.1 %5.0
รวม 160,215 153,848 3.97 % 6,562 2,030 69.07 %