กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 819,152.9479,488.0090.3 %5.06,918.003,456.9550.0 %5.0
รวม 819,153 79,488 90.30 % 6,918 3,457 50.03 %